Ergonomische muis gebruiken? Klachten voorkomen!

De muis is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van onze desktop. Maar, tegenwoordig worden ze ook steeds vaker gebruikt in combinatie met een tablet of laptop. Daarmee is het een belangrijk accessoire voor het uitvoeren van onze dagelijkse werkzaamheden. Door het veelvuldige gebruik kan een muis voor een aantal nare gezondheidsklachten zorgen. Hierbij kunt u denken aan pols, schouder of nekklachten. Ook pijn in de handen en armen zijn veelvoorkomende klachten bij veelvuldig gebruik. Een ergonomische muis voorkomt deze ongemakken tijdens het werk.

Verschil tussen een ergonomisch gevormde en standaard muis

Een ergonomisch gevormde muis zorgt voor een andere handpositie dan een standaard exemplaar. Deze dwingt het mechanisme van de hand en de onderarm in een onnatuurlijke houding. Daardoor kunnen er diverse pijnklachten ontstaan. Dit gebeurt op verschillende manieren. Deze posities worden ook wel aangeduid als:

  • supinatie (de handpalm wijst naar beneden);
  • pronatie (de handpalm wijst naar boven);
  • neutraal (de hand neemt een verticale positie aan).


Bij al deze posities worden de botten en de daaraan gehechte spieren gekruist. De spanning op de spiergroep in de onderarm wordt daardoor verhoogd. Door het veelvuldig maken van deze bewegingen kan een overbelasting eenvoudig plaatsvinden. Ook de pols wordt bij het gebruik van een standaard of normale muis aan een hoge belasting onderworpen. Dit komt omdat de muis doorgaans hoger is dan de pols zelf. Hierdoor wordt een licht hellende positie veroorzaakt waardoor we onze vingers op moeten tillen om de muis te kunnen bedienen.

De pols raakt door deze onnatuurlijke bewegingen overbelast. Deze beweging wordt ook wel de extensie van de pols genoemd. Daarnaast heeft u met het gebruik van een normale muis ook met ulnaire en radiale deviatie te maken. Een handbeweging richting de pink wordt ulnaire genoemd. Een draaiing richting de duim wordt ook wel aangeduid als radiale deviatie. Ook deze bewegingen hebben een negatieve invloed op het bewegingsmechanisme van de pols.

Een ergonomische muis vereist de bovenstaande handbewegingen niet. Door het design wordt voorkomen dat spieraanhechtingen en botten elkaar niet kruisen. Deze positie komt overeen met de houding die we aannemen als we handen schudden. Door de muis te kunnen bedienen vanuit deze houding wordt de kans op lichamelijke klachten aanzienlijk gereduceerd. Een ergonomische muis gebruiken om klachten te voorkomen geeft nog een aantal voordelen:

  • comfortabel in gebruik;
  • snelle gewenning door het aangepaste design;
  • verminderd en voorkomt pijnklachten aan pols en onderarm;
  • geschikt voor intensief gebruik.


De juiste positie voor een ergonomische muis

Naast het op de juiste manier kunnen bedienen van de ergonomische muis, draagt ook een optimale positionering van het apparaat bij aan het verminderen van pijnklachten. De reik afstand van het toetsenbord naar de muis speelt daarbij een grote rol. Des te kleiner de afstand, des te meer optimaal gebruik kan worden gemaakt van een ergonomische muis. Een compact toetsenbord is dan ook altijd aan te raden. Zo kan de muis recht voor de schouder geplaatst worden zonder dat de afmeting van het keyboard dat in de weg staat. Op deze manier wordt de onderarm en de schouder minimaal belast.